سفارش تبلیغ
صبا

idanito

مدارک کسری خدمت بسیج

    نظر

در این مقاله به موضوع مدارک کسری خدمت بسیج 97 خواهیم پرداخت.

ابتدا نیاز است با مفهوم مشمول به خدمت سربازی آشنا شوید، مشمول به کسی گفته می شود که قانون خدمت وظیفه شامل حال او شود. طبق قوانین ایران، مشمولین به خدمت سربازی از سن 18 سالگی تمام تا 50 سالگی تمام می باشد. در ایران خدمت سربازی برای پسرانی که به مشمولیت خدمت می رسند، اجبار است و مدت زمان خدمت 21 ماه می باشد. لازم به ذکر است قبل از سال 91 مدت سربازی 24 ماه بود. با کاهش 3 ماهه از دوره سربازی از سال 91 به بعد، 21 ماه دوره سربازی اعلام می شود.

تمامی افرادی که مشمولیت خدمت سربازی می رسند، موظف هستند 21 ماه کامل به کشور جمهوری اسلامی خدمت کنند. مگر افرادی با شرایط خاص که می توانند مدت زمان سربازی را کاهش دهند.

یکی ازشرایط کاهش دوران سربازی، بسیج فعال بودن با سابقه بیش از یک ماه است، افراد بسیجی که دارای شرایط دریافتکسری خدمت از بسیج هستند با توجه به شرایط و حوزه فعالیت  خود، به میزان مختلف از دوران سربازی شان کاسته می شود. برای اطالع از شرایط کسری خدمت بسیج به مقاله درج شده در آیدانیتو مراجعه کنید تا از شرایط و مدت کاهش دوره خدمت مطلع شوید.

در ادامه با مدارک کسری خدمت بسیج 97 آشنا خواهید شد. لازم است افراد مدارک را به طور کامل تهیه کنند تا با نقص مدارک و به تعویق افتادن روند بررسی درخواست مواجه نشوند.

مدارک مورد نیاز کسری خدمت بسیج

مشمولان خدمت که قصد کسری خدمت بسیج دارند، می بایست دوره آموزشی را طی نمایند و بعد از آن برای کسری خدمت به یگان مراجعه فرمایند.

  • شناسنامه و کپی تمامی صفحات شناسنامه
  • کارت ملی و کپی کارت ملی
  • کارت بسیج فعال
  • فرم کسری بسیج (تکمیل شده و مشخص کردن فعالیت های انجام شده)

مشمولان خدمت سربازی که از بسیجیان فعال یا بیش از یک سال سابقه بسیج هستند، می بایست در حین خدمت درخواست خود را ثبت نمایند و در صورتی که مدارک و سوابق وی به تأیید برسد، با توجه به امتیازات کسب شده، کسری از خدمت خواهند داشت.

به مشمولان خدمت که قصد دارند که از این نوع کسری خدمت (بسیج) استفاده نمایند پیشنهاد می کنیم پس از مطالعه مدارک کسری خدمت بسیج 97 به مقالات شرایط کسری بسیج و مراحل کسری بسیج 97 مطلع شوند تا در صورت برخورداری از شرایط، درخواست خود را ثبت نمایند. لازم به ذکر است در غیبت در سربازی مانع از بررسی کسری خدمت بسیج خواهد شد. بنابراین افراد می بایست بدون داشتن غیبت (حتی 1 روز) و بعد از طی دوران آموزشی اقدامات لازم جهت کسری خدمت را انجام دهند.

   

پروژه کسری خدمت ، مدارک کسری خدمت بسیج ، فرابند اقدام پروژه کسری خدمت ، شرایط پروژه کسری خدمت ، مراحل کسری خدمت بسیج ، شرایط کسری خدمت بسیج ، مدارک کسری خدمت ایثارگران ، شرایط کسری خدمت ایثارگران ، قانون کسری خدمت ایثارگران ، انواع کسری خدمت ، فرایند اقدام کسری خدمت ، مدارک کسری خدمت ، شرایط کسری خدمت